Kalastus

 

Muonionjoen rantatörmällä sijaitseva Maijala täyttää vaativammankin kalastajan toiveet. Väylän syvyyksissä, luonnollisessa elinympäristössään, odottavat niin lohi, taimen, harjus kuin siikakin ottajaansa.

Rajajoessa tarvittavia kalastuslupia myyvät:
- Maatilamatkailu K & L Joki, 5 km Maijalasta pohjoiseen

- Lappean Loma, 9 km Maijalasta etelään

Lupia on myynnissä myös Kolarin ja Pellon kirkonkylissä useassa paikassa.

(Lupaehtoihin voi tulla muutoksia vuosittain.)

Kalastuksenhoitomaksu
Jokainen 18-64 -vuotias henkilö, joka harjoittaa ravustusta tai muuta kalastusta kuin onkimista ja pilkkimistä luonnonvesissä Suomessa, joutuu suorittamaan valtiolle kalastuksenhoitomaksun.

Tornionjoen kalastusalueen kalastussääntö 2011           Linkki sääntöön tässä
Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon
yhteislupasopimus on voimassa Suomen puoleisilla Tornionjoen ja Muonionjoen (rajajoet) vesialueilla - lukuunottamatta Matkakosken lippokalastusaluetta Suomen puolella - ja Enontekiön kunnan Kelottijärven kylässä olevan Vuoskujoen suun alapuolisen Könkämäenon vesialueilla. Lohen ja taimenen osalta sopimus on voimassa Kilpisjärvelle asti.

Ruotsin puolella sopimus on voimassa seuraavilla rajavesialueilla: Nedre Vojakkalan, Övre Vojakkalan, Kukkolan, Karungin, Huukin vesialueet, Jan S. Rovan vesialueet, Svanstein, Övertorneån kunta, Parkajoen kalastusalue, Kieksiäisvaaran jakokunta, Kengiksen/C-E Sohlbergin yhteinen vesialue*, Ruokojärven jakokunta, Jarhoisten yhteinen vesialue, Juoksengin jakokunnan yhteinen vesialue, Kuivakankaan jakokunnan yhteinen vesialue, Pellon yhteinen vesialue sekä Ruotsin valtion  Fastighetsverket (Svea skog Ab) vesialueet Muonionjoella.

Yhteislupa oikeuttaa harrastamaan urheilukalastusta rannalta Suomen puolella. Ruotsin puolella rannalta kalastusta saadaan harjoittaa vain niiden jakokuntien alueella, jotka ovat liittyneet tähän sopimukseen sekä Pajalan kunnan alueella vain kalastuskuntien merkitsemillä, opastetuilla paikoilla. Kalastettaessa soutu- tai moottoriveneestä kalastus saa tapahtua vain vesialueella. * Sallii kalastuksen Maijalan kohdalla myös Ruotsin puolelta.


VIEHEKALASTUKSEN:

 

Yhteisluvan hinta
- 15 €/vrk/hlö
- 60 €/viikko/hlö
- 120 €/kausi/hlö

 

Yhteisluvan hinta yhden kunnan alueelle
-
60 €/kausi/hlö

 

Yhteisluvan hinta 13 - 18 vuotiaat
- 10 €/vrk
- 30 €/viikko
- 60 €/kausi

 

Yhteisluvan hinta yhden kunnan alueelle 13 - 18 vuotiaat
- 30 €/kausi/hlö

 

Yhteisluvan hinta, Oppi- ja hoitolaitokset:
-
60 €/vrk/ryhmä

 

Alle 13 -vuotiaat eivät tarvitse rajaväylälle viehekalastuksen yhteislupaa

 

Sallitut vieheet:

Yhteislupa oikeuttaa kalastamaan uistimella, perholla ja pilkillä kaikkia kaloja koko sopimusalueella paitsi Ruotsin puolella Pajalan kunnan alueella lupa oikeuttaa vain lohen ja taimenen kalastukseen.

 

Kalojen alamitat:

lohi          50 cm
taimen     50 cm (Lätäsenosuun alapuolella)
harjus      35 cm

 

Läänikohtainen viehekortti:
Läänikohtainen viehekortti ei päde Tornion-Muonionjoella.

 

KIREITÄ SIIMOJA!
Kalastusasioista ja soutupalveluista lisätietoja antaa
Korkealehon Kiertäjien puheenjohtaja
Juha Pieskä, puh. 040 565 0967.

vapaviuhkaw